VÅR PRODUKT

iOpinions rapporter tar sikte på att ge underlag för utveckling av organisation och hälsa på flera plan, allt utifrån kundens önskemål. Rapporten blir då som en organisationsdiagnos. Rapporten belyser även områden där det finns potential för förbättringar, vilket på sikt skapar grund för en organisation med ökad hälsa och effektivare produktion. Det enskilda företagets resultat jämförs med iOpinions referensdatabas. Genom detta får du möjlighet att se hur din organisations förhåller sig till andra. Rapporten kan även presentera fördjupade resultat på exempelvis grupp- eller avdelningsnivå, eller belysa skillnader mellan kön och åldersgrupper.

iPad

iOPINIONS FORMULÄR PÅ ERA VILLKOR

HELT DIGITALISERAD UNDERSÖKNING
Ett välkomstmail med instruktioner går ut till medarbetare i organisationen som via en länk får fylla i ett internetbaserat formulär. Formuläret bygger på vetenskaplig grund, och består av frågor gällande livsstil, fysisk- och psykosocial arbetsmiljö. Formuläret kan fyllas i när det passar medarbetaren bäst, såväl hemma som på arbetsplatsen. En påminnelse skickas automatiskt ut till de som ej har svarat. Uppgifterna behandlas konfidentiellt. För den som inte kan göra undersökningen digitalt finns möjlighet att genomföra enkäten på papper.

ANALYS

VI FOKUSERAR PÅ ERA FÖRBÄTTRINGAR
Frågeformulären bearbetas enligt iOpinions indexbaserade modell, och jämförs med databasen som innehåller jämförelsedata från över 5000 genomförda undersökningar. Rapporten presenterar organisationens status som helhet. Möjlighet finns att få mer detaljerade data på arbetsgruppsnivå, eller som jämförelser mellan exempelvis kön och ålder.

uppfoljning
together

UPPFÖLJNING

ÅTERKOPPLING MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Vi kommer till er arbetsplats och presenterar resultatet av undersökningen tillsammans med våra förslag på åtgärder. Vi går igenom de faktorer som påvekar organisationens resultat, och de anställdas produktivitet och hälsa. Gemensamt kommer vi fram till hur vi går vidare. På de områden vi finner förbättringspotential erbjuder vi bland annat organisationskonsulter, läkare, ergonomer och personliga tränare. Allt för att säkerställa produktiviteten och hälsan i ert företag, och ge ett strategiskt underlag för arbetsgivarens fortsatta arbete.

Kontakta oss idag!

+46 (0)8 550 102 74 

info@iopinion.se

blad_iOpinion