PRESS

Vi är väldigt stolta över att nu inleda ett samarbete med conflict managementföretaget P2 Enterprises. P2 Enterprises ger ert företag enkla verktyg för en tryggare arbetsdag. I yrkesutövning som kan utvecklas till konflikter har ditt uppträdande stor betydelse. Med konfliktkunskap och förmåga till konflikthantering kan upptrappning undvikas och konflikter dämpas. Det betyder arbetsmiljön förbättras, risken för aggression, hot och våld minskar och legitimiteten för ert arbete ökar. Läs gärna mer om P2 Enterprises på länken nedan! http://www.p2e.se/www.p2e.se/Home.html

Ur SvD 31/5 2015: "Kontrollera hälsokontrollen Hälsokontroller som inte följs upp är i princip verkningslösa, visade en studie från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, förra året. Men om resultaten kombineras med uppföljande stöd från arbetsgivaren i att till exempel sluta röka eller börja motionera, då kan de ge upp till fyra gånger pengarna tillbaka i minskad sjukfrånvaro och sjuknärvaro, samt minskat produktionsbortfall och nöjdare medarbetare. Insatserna bör pågå i minst tre till sex månader, visar ny forskning från Karolinska institutet." På iOpinion erbjuder vi alltid uppföljning för att säkerställa positiva förändringar i din organisation! Välkommen att ringa oss idag för att prova kostnadsfritt!

I samarbete med Avonova kommer iOpinion att leverera hälsoundersökningar till brandstationer i Södertörn. Arbetet kommer att bedrivas under hösten och vi ser det som ett kvitto på att vi har lyckats med målsättningen att förena användarvänliga formulär, analys och visualisering i ett unikt och spännande koncept. www.iopinion.se

http://prezi.com/oigdhpf2ytlp/iopinion-eng/

iOpinion ställer ut på Hälsokonvent 2013

Under de senaste 50 åren har ett flertal psykologiska studier bidragit till omfattande utveckling på området hälsa. Idag vet man vilka metoder som ger mätbara förbättringar av välbefinnande och prestationer i olika situationer. Med rätt motivation kan dessa metoder läras ut och anpassas till olika organisationer och företag. Idag fokuserar psykologer allt mer på att mäta hur människor upplever sin situation. Människor och organisationer fungerar enligt samma grundprinciper: styrning genom information, energi genom motivation av att se möjliheter. Den viktigaste motivationen kommer från uppskattning av omgivningen. I Sverige finns många exempel på stora vinster med hälso- och organisationsutveckling utifrån denna typ av tänkande. ”Långtidsfrisk” kan nämnas som ett sådant exempel.

Fig Självtilliten är ett resultat av handlingar som utvärderas av personen själv och av andra.

iOpinion updated their cover photo.

iOpinion updated their cover photo.

Webben uppe, English version coming soon!

Motivation som drivkraft