TEAMET

354

Petrea Victorin

Företagssköterska & Key Account Manager

Petrea har arbetat som företagssköterska sedan 2000, och utbildade sig 2014 till rehabkoordinator. Petrea har varit anställd på fyra olika företagshälsor, vilket givit henne en bred grund att stå på. Under sina år som företagssköterska har hon genomfört många olika varianter av hälsoundersökningar, från hälsoprofiler till stressundersökningar. Petrea jobbar som säljare och sköterska hos oss på iOpinion, och det är till henne du ska vända dig om du vill veta mer om vår produkt och våra tjänster.
 
“Ett område jag intresserat mig för under senare år är livsstilsförändringar. Vilka faktorer styr att man vill genomföra en förändring? Vad är vinsten med detta? Hur kan denna mätas?”
854

Jan Lindell

Psykolog & Statistiker

Jan Lindell är organisationspsykolog och naturvetenskaplig statistiker, med specialitet inom arbetsmiljöundersökningar. Jan har arbetat vid PA-rådets forskningsavdelning, och efter detta inom Bygghälsans forskningsstiftelse under 20 år med arbetsmiljö och hälsa. Under 80-talet startade Jan tillsammans med professor C G Sandberg organisationen SLOT, vilka utvecklade ett organisationstest med syfte att utveckla effektiva och trivsamma organisationer utifrån lättbegripliga principer.

“iOpinion visar de tre nyckelkomponenterna i modern psykologi. Målet är att skapa psykologisk ”självtillit” genom att fokusera på förändring av beteenden med syfte att uppnå ett önskat mål i framtiden.”

368

Zebastian Victorin

VD

363

Elias
Rosell

Projektledare

361

Fredrik Norberg

Webbansvarig

360

Måns
Hansson

Grafisk Designer