Vet du hur din organisation mår?

Vet du att psykisk ohälsa orsakar omkring en fjärdedel av all långvarig sjukskrivning? Sedan 2009 har sjukskrivningarna stadigt ökat, och många av dem skulle kunna undvikas genom att upptäcka symptomen i tid. Fysisk ohälsa är den näst vanligaste sjukskrivningsorsaken, och genom förebyggande arbete och insatser i rätt tid, kan denna drastiskt minskas. iOpinion är ett verktyg för kartläggning av organisationens fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Vårt frågeformulär är vetenskapligt utformat, testat och validerat.

Välkommen till iOpinion!

FRÅGEFORMULÄR

Alla i organisationen får fylla i iOpinions internetbaserade frågeformulär. Detta ligger sedan till grund för analysen vi genomför.

ANALYS

All fakta bearbetas enligt iOpinions modell. Resultaten presenteras som lättöverskådlig statistik.

UPPFÖLJNING

Rapporten presenterar styrkor och svagheter som finns inom organisationen. Vi tar fram ett åtgärdsprogram för att förbättra och effektivisera.